Czytelnia

Czy Duch Święty jest osobą? Broszura PDF

PREZENTACJA FRAGMENTÓW NOWEGO TESTAMENTU,
KTÓRE SKŁANIAJĄ DO ZASTANOWIENIA SIĘ NAD TOŻSAMOŚCIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO
CZY DUCH ŚWIĘTY JEST OSOBĄ?

Zamiast wstępu

Jestem chrześcijaninem wierzącym w Boga Ojca. Wierzę również w Jednorodzonego Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Wierzę także w Ducha Świętego, ale nie uważam, że Duch Święty jest Osobą. W tej pracy chcę przedstawić dowody ze Słowa Bożego, które upewniają mnie, że takie pojmowanie Ducha Świętego jest prawidłowe. Być może fragmenty Nowego Testamentu, które mnie przekonują nie będą przemawiały do Ciebie, jednak myślę, że zawsze warto poznać argumenty Unitarian i zrozumieć ich sposób myślenia.

W oparciu o wypowiedzi Biblii, które w tej broszurce przedstawiam, wierzę, że Duch Święty jest określeniem szczególnej bliskości Boga (lub Jezusa*) z ludźmi. Mówiąc inaczej, mianem Ducha Świętego jest określana obecność Boga (lub Jezusa) wśród ludzi, Jego miłość, współczucie, społeczność, opieka, pomoc, obdarzenie mocą, uświęcenie i błogosławieństwo.

Celem tej broszurki nie jest przekonanie Cię do moich poglądów. Rozumienie Istoty Boga tak bardzo podzieliło wierzących, że na ogół Trynitarze nie uważają Unitarian za braci w Chrystusie a Unitarianie odmawiają braterstwa wierzącym w Trójcę Świętą. Powstał mur wrogości i niechęci, który uniemożliwia przyjazne i serdeczne współistnienie. Mam nadzieję, że to opracowanie pozwoli wierzącym obu opcji spojrzeć na siebie przychylniej.

Problem zrozumienia kim lub czym jest Duch Święty jest skomplikowanym zagadnieniem.  Praktycznie od czasów pierwotnego kościoła, wykształceni, wierzący ludzie próbowali zharmonizować wypowiedzi Pisma Świętego o Bogu, Jezusie i Duchu Świętym, dochodząc do różnych wniosków.
Interesująca jest wypowiedź przywódcy kościoła greckiego, Grzegorza z Nazjanzu z roku 381: „Co do naszych mędrców, niektórzy utrzymywali, że Duch Święty jest mocą [energeia], inni, że stworzeniem, inni, że Bogiem, a jeszcze inni nie mogli się zdecydować z szacunku (jak mówili) do Pisma, które nie wypowiada się jasno w tym temacie.” (cytowane w Macedonius, The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge [Grand Rapids: Baker Book House, 1963], 7:12).

Skoro jeszcze w IV wieku n.e. teolodzy nie potrafili jednoznacznie wypowiedzieć się o naturze Ducha Świętego to jest oczywiste, że temat jest po prostu trudny a różnice w interpretacji nie wynikają ze złej woli lub nieznajomości Biblii żadnej za stron.