Czytelnia

Sposób liczenia daty Pamiątki Wieczerzy Pańskiej

Wychodząc naprzeciw życzeniom wielu osób przygotowaliśmy krótkie opracowanie na temat sposobu obliczania daty pamiątki.

Obecnie spotkać się można z wieloma sposobami wyznaczania tej daty, panuje w tej kwestii dość duże zamieszanie, które odwraca uwagę wierzącego od prawdziwej istoty pamiątki śmierci naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, a nawet powoduje napięcia i podziały między ludem Pańskim.
I chociaż apostoł Piotr apelował o gotowość do uzasadnienia tego w co i dlaczego wierzymy, to apostoł Paweł zalecał, abyśmy w pokorze uważali jedni drugich za wyższych od siebie, ostrzegając równocześnie, że wiedza nadyma a miłość buduje.

Nauczanie 14 rozdziału listu do Rzymian pokazuje ,jak bracia i siostry mają siebie postrzegać pomimo różnego stanowiska w świętowaniu dni.
Poza tym zdajemy sobie sprawę z własnej niedoskonałości, zatem nie traktujemy tego stanowiska dogmatycznie, ale chcemy się rozwijać w świetle postępującego objawienia, dokładając ze swej strony wszelkich starań, aby czcić Boga w Duchu i Prawdzie.