Kazania tematyczne

Kazania dotyczące Wieczerzy Pańskiej

Poniżej zebraliśmy tematy, które dotyczą Wieczerzy Pańskiej i spraw często poruszanych przy okazji Pamiątki Pana Jezusa.

1 Koryntian 11:23-29

(23) Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb (24) i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! (25) Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę! (26) Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. (27) Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. (28) Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. (29) Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije.

Nagrania MP3

  

Jezus dar miłości - A.Nowak
(pobierz mp3)

  

Śmierć Jezusa - Ł.Sochacki
(pobierz mp3)

  

Jezus Chrystus - historia Zbawienia - A.Nowak
(pobierz mp3)

  

Myśli dla Zboru przed Pamiątkową Wierzeczą - T.Kupski
(pobierz mp3)

  

Wykład do Wieczerzy Pańskiej - R.Dobrowolski
(pobierz mp3)

  

Wprowadzenie do Wieczerzy Pańskiej - P.Plutowski
(pobierz mp3)