Czytelnia, Kazania tematyczne

Pokarm duchowy – Zasady “żywieniowe” chrześcijanina

A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. (Ewangelia Mateusza 4:4)

Co jest naszym duchowym pokarmem? Czym się żywimy na co dzień? Jaka jest nasza duchowa dieta? Czy służy ona naszemu duchowemu zdrowiu?

W Starym Testamencie Bóg dał Izraelitom jasne prawo dotyczące tego co mają spożywać a czego nie mogą. W Nowym Przymierzu Bóg oczyścił pokarm (Rz 14:1-2;14-15). Jednak w Starym Testamencie kryją się zasady rozróżniania pożywienia, które możemy zastosować podczas oceny duchowego pokarmu.

Poniżej kazania dotyczące pokarmu.

Nagrania MP3

  2021-09-12

Duchowy pokarm - czysty i nieczysty - Ł.Sochacki
(pobierz mp3)