Czytelnia

Wróżby – ostrzeżenie

„Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by … uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. (…) Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. Te narody … słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój. Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. „

Ten zakaz liczy sobie ponad 3500 lat i jest częścią Pisma Świętego. Ludzie wierzący uważają, że są to słowa Boga. Nawet jeżeli Ty w to nie wierzysz, przyznaj, że księga, która przetrwała 3,5 tysiąca lat musi zawierać ponadczasową mądrość.

Dlaczego mamy zakaz uprawiania wróżb, guseł, czarów, zaklęć, pytania duchów i widm oraz nawiązywania kontaktów z umarłymi?

Ponieważ powyższe rzeczy są bardzo niebezpieczne. Pismo Święte wyjaśnia, że czyniąc je wchodzimy w kontakt z demonami, złymi duchami, które są bardzo groźne.

To samo Słowo Boże wyjaśnia także, że oprócz Boga i innych niematerialnych dobrych istot zwanych aniołami, istnieje przeciwnik Boga, szatan oraz złe duchy, zwane demonami.

Demony są złymi, potężnymi i niematerialnymi bytami, które istnieją od bardzo dawna. Są tak zepsute, że sprawia im przyjemność zadawanie cierpień ludziom, doprowadzanie ich do rozpaczy, ruiny i śmierci.

Za powyższymi „tajemnymi” praktykami kryją się demony, które dążą do nawiązania kontaktu z człowiekiem a ostatecznie do przejęcia kontroli nad jego wolą i życiem.

Wróżenie nie polega tym, że medium przewiduje i przepowiada przyszłość. Jest rzeczą o wiele bardziej przerażającą. Wróżka lub wróżbita, będąc pod wpływem złych duchów, mówi o tym, co demony planują i zamierzają zrobić osobie (lub jej bliskim), która przyszła po przepowiednie. A ponieważ są silne i potężne, zwykle im się to udaje, co utwierdza klientów wróżki w błędnym przekonaniu.

Aby udowodnić swoje nadnaturalne zdolności, medium może opowiedzieć o wydarzeniach z przeszłości, znanych tylko osobie, która przyszła po wróżbę. To nie jest prawdą.

Demony jak wspomniano powyżej to prastare istoty. Według Pisma Świętego demony zostały stworzone zanim na ziemi pojawili się ludzie. Na początku były dobre, potem opowiedziały się po stronie zła. Fakt, że istnieją od tak dawna oraz to, że są niematerialne sprawia, że mają one dostęp do wiedzy o najróżniejszych wydarzeniach z życia ludzi przez wszystkie wieki.

Jeżeli chodzisz do wróżki lub wróżbity – przestań i dla swojego bezpieczeństwa postanów, że nigdy już tego nie zrobisz. Być może jest w to zaangażowany ktoś z twoich krewnych, bliskich, znajomych, sąsiadów czy współpracowników, może ktoś z twoich kolegów lub koleżanek? Ostrzeż ich o grożącym im niebezpieczeństwie., daj im tę ulotkę. Ponieważ Bóg traktuje chodzenie do wróżki jako grzech, przeproś Go za to z całego serca i proś o wybaczenie.

Zacytowany powyżej fragment Starego Testamentu kończył się słowami: „Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój. Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał.”

Jeżeli chcesz wiedzieć, co czeka Cię w przyszłości, fragment ten informuje, że Bóg da Ci proroka, którego masz słuchać.

Kim jest ten prorok? Nowy Testament zawiera odpowiedź na to pytanie w poniższym fragmencie:

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone … aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa. … Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie. „

(Dzieje Apostolskie, 3,19-22, Biblia Tysiąclecia)

To Jezusa mamy słuchać, u Niego szukać wskazówek jakie decyzje życiowe podejmować. Jego słowa znajdują się w Nowym Testamencie. Zachęcamy Cię do jego czytania. Jeżeli go nie posiadasz, a chciałbyś mieć, przyjdź lub napisz do nas, damy Ci Nowy Testament w prezencie.

Jezus tak bardzo Cię kocha, że oddał za Ciebie swoje życie na krzyżu. Nie ma więc rzeczy, której by dla Ciebie nie zrobił. Jeżeli poprosisz Go o pomoc w życiu, o to by zatroszczył się o Twoje sprawy, o to aby Ci pomagał, na pewno to zrobi.

Gdybyś chciał(a) dowiedzieć się więcej o Bogu, Jezusie, o swojej przyszłości i o tym jak żyć, zapraszamy abyś odwiedził naszą chrześcijańską społeczność. Spotykamy się w soboty o godzinie 17 na ul. Krańcowej 63A w Poznaniu.

Niech Bóg Cię błogosławi.